ترکیب بندی در عکاسی

 

 

عبارت ” ترکیب بندی ” فقط در حوزه هنرهای تجسمی به کار نمی رود و در موسیقی، ادبیات، رقص و تقریباً در هر هنری کاربرد دارد. به طور کلی ترکیب بندی دو معنای مشخص دارد: در درجه اول، ترکیب بندی محل قرار گیری اجزاء و عناصر یک اثر هنری را نسبت به یکدیگر توصیف و مشخص می کند، در نتیجه یک جنبه کلیدی از یک اثر هنریست؛ به سختی می توان بیش از این بر اهمیت ترکیب بندی تأکید کرد. هر هنرمندی باید توجه زیادی به ترکیب بندی اثرش داشته باشد. در یک ترکیب بندی خوب باید جزئیات به اندازه کافی باشد، خیلی کم بودن اجزاء باعث می شود عناصری که می توانند اثر هنری را تفسیر پذیر کنند موجود نباشند و به کار هنری لطمه وارد شود. و از طرف دیگر وجود عناصر خیلی زیاد نیز می تواند باعث انحراف از موضوع اصلی اثر شود. یک ترکیب بندی خوب نیاز به توازن دارد، بهترین راه این است که مطمئن شوید وجود تمام اجزاء حاضر در اثر هنری شما برای بیان ایده یا داستانتان لازم است یا نه!

در برخی موارد نیز ” ترکیب بندی ” می تواند به معنای خود اثر هنری باشد. برای مثال وقتی در مورد یک چیدمان مشخص یا حتی رقص صحبت می کنیم، عبارت “این ترکیب بندی…” یا “این ترکیب…” می تواند استفاده شود. چنین تعریفی به طور گسترده در موسیقی و نقاشی نیز کاربرد دارد.

۲- ترکیب بندی در عکاسی

اکنون که معنای عمومی ترکیب بندی را می دانیم، فهمیدن معنای آن در عکاسی خیلی کار سختی نیست! به عبارت ساده، ترکیب بندی کردن یک عکس (یا کادر بندی کردن عکس) مرتب کردن عناصر عکس به نحوی است که هدف و منظور شما را به بهترین وجه نشان دهد. مرتب کردن عناصر تصویر می تواند با تغییر واقعی اجزاء یا سوژه ها انجام شود، یک مثال خوب در این مورد عکاسی پرتره و عکاسی از طبیعت بیجان است. اما در مورد عکاسی خیابانی ترکیب بندی موفق نیاز به پیش بینی شرایط دارد، از آنجایی که عکاس نمی تواند محل سوژه و عناصر محیط را تغییر دهد باید صبر کند تا همه چیز در مناسب ترین ترکیب ممکن در کادر قرار گیرد. راه دیگر چیدن عناصر کادر تغییر دادن موقعیت و محل عکاس است، که این روش برای شرایطی مانند عکاسی طبیعت که عکاس نمی تواند محل چیزی را تغییر دهد مناسب است.

ادامه مطلب را دانلود کنید

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.