پله های شگفت انگیز در لنز دوربین عکاسی

یک هنرمند آلمانی در سفرهای خود از راه پله های شگفت انگیز مدرن موجود در مکان های مختلف تصاویر جذابی تهیه کرده که جمع آوری این تصاویر توسط این عکاس حرفه ای حدود ۵ سال زمان را به خود اختصاص داده است.این راه پله ها به دلیل رنگ های متنوع و روشنی که در ساختار آنها استفاده شده هیجان زندگی را در افراد ایجاد می کند.
پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۲) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۳) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۴) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۵) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۶) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۷) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۸) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۹) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۰) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۱) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۲) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۳) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۴) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۵) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۶) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۷) پله-های-شگفت-انگیز-در-لنز-دوربین-عکاسی-(۱۸)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.