۴ نکته ساده برای گرفتن عکس هایی بهتر از کودکانتان

۴ نکته ساده برای گرفتن عکس هایی بهتر از کودکانتان:   ۱-هر روز از آنها عکس بگیرید این اولین و مهمترین قانون عکاسی از کودکان است. وقتی یک لحظه زیبا و کاندید (بی هوا – بدون توجه سوژه) مشاهده می کنید و سراغ دوربینتان می روید، کودک با ژست گرفتن برای عکس واکنش نشان می دهد و آن لحظه از دست می رود. اما اگر […]