عکاسی در لوکیشن های باز

اگر قصد دارید در لوکیشن‌های باز به عکاسی بپردازید، زمان رابطه مستقیمی بر روی اثرگذاری نور خورشید بر سوژه دارد و با توجه به اینکه در چه ساعتی از روز عکس گرفته می‌شود، نور و سایه شکل‌گرفته بر روی سوژه نیز کاملاً تغییر می‌کند. لذایاد گیری نکاتی باعث عکسبرداری بهتر خواهد شد : با توجه به اینکه نور خورشید در میانه یک روز آفتابی از […]